Mgr. Anna Sochová, Ph.D

Kontakt

budova G, kancelář 10 013
telefon +420 466 036 627
anna.sochova@upce.cz
konzultace: tč. na mateřské dovolené


Badatelské zeměření

Arménština; arménská náboženství; terénní výzkum.


Vyučované předměty a publikace

Pro aktuální přehled výuky a publikací klikněte zde


Publikace (výběr)

Anna Sochová, „Arménský historik Ełiše a jeho dílo O Vardanovi a arménské válce v historicko-literárních souvislostech“, in: Parrésia II/III, 2008-2009, s. 81-101. (ISSN 1802-8209)

Anna Sochová, „Český cestovatel Karel Hansa, očitý svědek následků arménské genocidy“, in: Parrésia II/III, 2008-2009, s. 333-339.(ISSN 1802-8209)

Anna Sochová, „Arménský teolog 5. století Jeznik Koghbaci a jeho výklad perského náboženství“, in: Nový Orient1, 2008, s.38-41. (ISSN 0029-5302)

Anna Sochová, „Druhá vlna christianizace Arménie a Kavkazské Albánie“, in: Parrésia I, 2007, , s.121-130. (ISSN 1802-8209)

Anna Sochová, „Počátky christianizace Arménie a Kavkazské Albánie v kontextu současných arménsko-ázerbájdžánských územních sporů“, in: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů…“ Sborník pro Václava Huňáčka, 2006, s.121-134. (ISBN 80-86818-30-6)
 


Profesní životopis

  • Od 2010 asistentka Katedry religionistiky UPa
  • Od 2003 doktorské studium arménských dějin v Ústavu Blízkého východu a Afriky, FF UK v Praze
  • 1996-2003 studium armenistiky a etnologie na Filozofické fakultě UK v Praze