Důležité!!!

Datum: 31.05.2018
  | 
Kategorie: Články
Informace k odevzdávání závěrečných prací

Prosím studenty kteří chtějí odevzdávat své závěrečné práce teď v termínu  do 30.6. ( letos je to posunuto na 2.7.), aby si zkontrolovali a případně opravili své zadání ve STAGu. Hlavně název, zásady, vedoucího práce a literaturu, která má být seřazena abecedně. Učiňte tak  nejdéle do pátku 9.6., následně od 18.6. si budete moci vyzvedávat u mě na sekretariátu své "ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE", které je nutnou součástí vazby závěrečné práce.

Bakalářskou/ diplomovou práci prosím odevzdávejte ve třech vyhotoveních  ( 2x kroužková a 1x pevná vazba) do 2.7.2018 na sekretariát KRE v 8. patře. Součástí odevzdávání je i nahrání práce v pdf formátu do STAGu a vyplnění všech položek ve STagu

( Anotace, klíčová slova v ČJ a AJ).

Děkuji

 

Bažantová Denisa