Informace pro studenty posledních ročníků Bc. a Mgr. studia

Datum: 14.11.2018
  | 
Kategorie: Články
 |  
Publikoval: Denisa Bažantová
důležité

Vážení studenti posledních ročníků,

 

Termíny pro podání přihlášek ke SZZk ( na studijní oddělení):

  • 15. března
  • 1. června
  • 30. listopadu

Termíny pro odevzdání bakalářské/ diplomové práce:

  • 31. března
  • 15. června
  • 30. listopadu

Na tato data je též vypsán vedoucím katedry termín pro udělení zápočtu.

Zadání do bakalářských a diplomových prací si vyzvednete na sekretariátu KSKA + KRE, budova G, 8. patro.

Přihlášky ke SZZk a indexy odevzdáte na studijní oddělení FF, budova EA, 10. patro.

Bakalářské a diplomové práce odevzdáte ve 3 výtiscích ( 1x pevná vazba, 2x kroužková vazba), do uvedených termínů na sekretariát KSKA + KRE, budova G, 8. patro. 1x kroužková vazba se vrací studentovi po státnicích.

Spolu s odevzdáním nahrajete elektronickou verzi do IS STAG a doplníte údaje dle směrnice č. 9/2012 UPa do data stanoveného pro příslušný termín.

Doplňující informace:

https://studenti.upce.cz/zaverecne-prace-3  -Směrnice č. 9/2012 - Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu.

 

https://studenti.upce.cz/caste-dotazy-2