Pozvánka na přednášky zajímavých hostů naší katedry

Datum: 28.11.2017
  | 
Kategorie: Články
 |  
Publikoval: Pavel Horák
Srdečně zveme všechny studentky a studenty na přednášky hostů z České republiky i ze zahraničí ve dnech 4. - 6. prosince 2017.

1) prof. Piotr Stawiński, datum: 4. 12., čas: 10:00 - 11:30, budova G, 10. patro zasedací místnost

Puritanism and Islamism. A Comparative Perspective

 

2) Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., datum: 4.12.2017, čas: 16:00 - 17:30, místnost EA 01 025

Muslimská oddělení na komunálních hřbitovech v Německu a Rakousku jako výraz integrace?

V přednášce se budeme nejprve věnovat transportu těl zemřelých muslimů do jejich původních vlastí, institucionalizaci tohoto procesu a jeho finančnímu zabezpečení. Následně popíšeme nejčastější skupiny osob, které jsou pohřbívány přímo v Německu a Rakousku. Vystihneme legislativu ovlivňující zřizování muslimských oddělení na komunálních hřbitovech s nadkonfesijní správou. Poslední část přednášky sleduje symbolický i praktický rozměr lokalizace hřbitovního pole určeného pro muslimy. Přes jeho kompaktnost je možné hřbitovní pole chápat jako odraz vnitřní stratifikace islámu.

3) Mgr. Veronika Šulcová, datum: 5.12.2017, čas 14:30 - 16:00, místnost EA 01 025

Santería: uctívání svatých na Kubě

Cílem přednášky je představit posluchačům kubánskou santeríi jakožto náboženství afrických otroků na Kubě. Prostor je věnován
historii a formování santeríi, jejím hlavním náboženským a magickým technikám, ale také tomu, jak se žije jejím vyznavačům v komunistické zemi. Stručně jsou zmíněny také další náboženské praxe na Kubě, temné čarodějnictví a tajné společnosti. Přednáší Veronika Šulcová, autorka knih o afrokaribských náboženstvích Santería: uctívání svatých na Kubě (2017) a Vúdú: magie a náboženství (2013).
 

4) Shahriar Shojaeipour, Ph.D. datum: 6.12.2017, čas: 10:30 - 12:00, místnost: budova G, 10. patro, zasedací místnost

An Overview & Analysis of the Recent Years Events and Crisis in Middle East Region with an emphasis on Syria, Iraq, Yemen from an Iranian Scholar & Political Historian viewpoint