Pozvánka na setkání akademické obce

Datum: 24.04.2015
  | 
Kategorie: Články
úterý 28. dubna od 13 hodin v aule A1

Všechny zaměstnance a studenty zveme v úterý 28. dubna od 13 hodin na shromáždění akademické obce,
které se koná v posluchárně A1 v Aule Arnošta z Pardubic, a kde rektor univerzity vystoupí s výročním hodnocením činnosti univerzity za rok 2014 a předsedkyně Akademického senátu UPa přednese zprávu o činnosti AS UPa za uplynulý rok.
Následovat bude diskuse a po ukončení shromáždění jednání 7. zasedání AS UPa.