"Reflexe náboženství ve vzdělávání" - nová kniha od dr. Zuzany Černé

Datum: 02.02.2018
  | 
Kategorie: Články
 |  
Publikoval: Pavel Horák
Právě vyšla první dizertace obhájená na naší katedře.

Anotace:

Respekt k odlišnosti se stal jedním ze základních požadavků současného vzdělávání. Jakým způsobem však evropská kultura popisuje "jinakost" neevropských kultur a jakou roli v těchto popisech sehrává náboženství? Tato otázka je hlavním předmětem předkládané knihy, která hledá odpovědi v analýze středoškolských učebnic. Ta sleduje, jakým způsobem autoři uchopují fenomén náboženství, jakou roli mu v historickém vývoji přisuzují a jakou roli náboženství hraje v interpretaci současných událostí vybraných kultur. Publikace rovněž nabízí stručnou reflexi diskusí problematiky vztahu náboženství a vzdělávání v evropském, potažmo v českém kontextu.

Práci je možné zakoupit na https://e-shop.upce.cz/