Mgr. Anna Sochová, Ph.D.

Contact

building G, office 06 013
phone: +420 466 036 627
anna.sochova@upce.cz


Research topics

Armenian Language; Religions of Armenia; Field research.


Teaching and Publications

For updated overview of teaching and publications please click here


Publications

Anna Sochová, Zoroastrismus v předkřesťanské Arménii. Nový Orient, 2011, vol. 66, no. 4, s. 36-41. ISSN: 0029-5302.

Anna Sochová, „Arménský historik Ełiše a jeho dílo O Vardanovi a arménské válce v historicko-literárních souvislostech“, in: Parrésia II/III, 2008-2009, s. 81-101. (ISSN 1802-8209)

Anna Sochová, „Český cestovatel Karel Hansa, očitý svědek následků arménské genocidy“, in: Parrésia II/III, 2008-2009, s. 333-339.(ISSN 1802-8209)

Anna Sochová, „Arménský teolog 5. století Jeznik Koghbaci a jeho výklad perského náboženství“, in: Nový Orient1, 2008, s.38-41. (ISSN 0029-5302)

Anna Sochová, „Druhá vlna christianizace Arménie a Kavkazské Albánie“, in: Parrésia I, 2007, , s.121-130. (ISSN 1802-8209)

Anna Sochová, „Počátky christianizace Arménie a Kavkazské Albánie v kontextu současných arménsko-ázerbájdžánských územních sporů“, in: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů…“ Sborník pro Václava Huňáčka, 2006, s.121-134. (ISBN 80-86818-30-6)


Curriculum vitae