Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.

Contact

building G, office 06 013
phone: +420 466 036 627
viola.pargacova@upce.cz


Research topics

Oriental Churches; Islamic Mysticism; Islamic Mysticism.


 

Teaching and Publications

For updated overview of teaching and publications please click here

Publications

Viola Pargačová, "Podoba rané koptské církve." Nový Orient, 2011, vol. 66, no. 4, s. 31-36. ISSN: 0029-5302.

Viola Pargačová, " Úskalí uchopení islámské mystiky a spirituality, úvod do problematiky“, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2, 2010. (ISSN: 1802-6818)

Viola Pargačová, “Ší‘a, heterodoxní proud islámu?“, in: Dingir, 10, 2006. (ISSN 1212-1371)

Viola Pargačová - Michael Otřísal - Mu’jin Khoder, “Moji Koptové“, pořad pro magazín České televize Cesty víry, 2, 2005.

Viola Pargačová, Budoucnost Koptů v Egyptě, problém, nebo výzva?“, in: Dingir, 2, 2004. (ISSN 1212-1371)

Viola Pargačová, “Koptské mnišství dnes“, in: Salve, 13, 2003. (ISSN: 1213-6301)


Curriculum vitae

  • since 2009 Research Fellow, Department of Religious Studies, University of Pardubice.
  • 2006-2009 Lecturer, Department of Religious Studies,University of Pardubice.
  • 2004-2005 Lecturer, Department of Middle Eastern Studies, University of Pilsen.
  • 2004-2009 Ph. D. in Coptic Studies at the Department of African and Middle Eastern Studies, Charles University, Prague.
  • 2002 – 2003 Visiting Research Programe, Cairo University, Cairo, Egypt.
  • 1999 – 2000 Visiting Research Programe, Cairo University, Cairo, Egypt.
  • 1996 – 2002 M. A. in Religious Studies, Arabic and Islamic Studies, Charles University, Prague