Dr. Vít Machálek, Th.D.

Contact

building G, office 06 018
phone: +420 466 036 628
vit.machalek@upce.cz


Research topics

Western attitudes towards Islam, inter-religious dialogue, Church history, psychology of religion.


Teaching and Publications

For updated overview of teaching and publications please click here


Publications

Vít Machálek, „The Trinity And Christians In Dialogue With Islam“. Communio viatorum, 1, 56, 2014, 56–77. (ISSN 0010-3713).

Vít Machálek, "Dialog abrahamovských náboženství v 11.–13. století", in: Nový Orient. Odborný čtvrtletník Orientálního ústavu AV ČR 3, 65, 2010, 34–36. (ISSN 0029-5302)

Vít Machálek, "Nejisté perspektivy. Mezináboženský dialog v českých zemích", in: Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně 2, 13, 2010, 82–83. (ISSN 1212-1371)

Vít Machálek, "Přínos politologa profesora Petra Fialy k reflexi vztahů mezi katolickou církví a českou společností v moderních dějinách", in: Pavol Mačala, Pavel Marek, Jiří Hanuš (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010, 419–428. (ISBN 978-80-7325-218-2)

Vít Machálek, "Interdisciplinary approach to 'Islamic extremism'", in: Pantheon. Religionistický časopis 4, 2009, 127–138. (ISSN 1803-2443)

Vít Machálek, "Islam jako ekran projekcyjny", in: Przeglad Religioznawczy 3, 51, 2009, 13–28. (ISSN 1230-4379)

Vít Machálek, "Čeští muslimové v mezináboženském dialogu", in: Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně 2, 12, 2009, 42–45. (ISSN 1212-1371)

Vít Machálek, "Státní prezident Protektorátu Čechy a Morava", in: Jiří Rubín, Josef Tomeš (eds.), Emil Hácha: před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR, Praha: Vérité 2008, 68–84. (ISBN 978-80-87129-12-8)

Vít Machálek, "Životní příběh Emila Háchy", in: Jiří Rubín, Josef Tomeš (eds.), Emil Hácha: před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR, Praha: Vérité 2008, 15–33. (ISBN 978-80-87129-12-8)

Vít Machálek, "Papež Benedikt XVI. a křesťansko-muslimský dialog", in: Karel Floss et al. (eds.), Mezináboženský dialog se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím, Praha: Dingir 2007, 71–82. (ISBN 978-80-86779-06-5)

Vít Machálek, "Víra v Boha a psychologie náboženství", in: Tomáš Bubík, Aleš Prázný, Henrych Hoffman (eds.), Náboženství a věda (Pantheon. Religionistické studie 1), 2006, 100–108. (ISBN 80-7194-876-4)

Vít Machálek, "Ratzinger a protestantismus", in: Křesťanská revue. Měsíčník pro odpovědný dialog 7, 52, 2005, 202–210. (ISSN 0023-4613)

Vít Machálek, Prezident v zajetí. Život, činy a kříž Emila Háchy, Praha: Regulus 1998. (ISBN 80 - 90 15 64 - 6 - 0)

Vít Machálek, "On the Relationship of Christians towards Islam", in: Fedor Gál, Jitka Pušová (eds.), International Symposium Christianity – Judaism – Islam. Europe at the Close of the 20th Century, Prague: European Cultural Club 1994, 133–138. (ISBN 80-85212-26-9)


Curriculum vitae

  • 2005–today - University of Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy, Department of Religious Studies, assistant professor
  • 2002–2010 - Charles University in Prague, Protestant Theological Faculty, doctoral degree, Theology - Historical Theology and Theology of Religions
  • 1998–2005 - Bishop’s grammar school in Brno, teacher of history and church history
  • 1994–1998 - Masaryk University in Brno, Faculty of Arts, doctoral degree, History - Czech and Slovak History
  • 1994 - Institute of Contemporary History in Prague, historian
  • 1988–1993 - Masaryk University in Brno, Faculty of Arts, master’s degree, History and Archival Administration