doc. ThDr. Ivan Štampach

Kontakt

budova G, kancelář 10 007
telefon: +420 466 036 211
ivan.stampach@upce.cz
konzultace: podle dohody


Badatelské zeměření

Současná religiozita, mezináboženské vztahy, vztah náboženství k sekulární kultuře, náboženské sektářství.


Vyučované předměty a publikace

Pro aktuální přehled výuky a publikací klikněte zde


Publikace (výběr)

Články v odborných časopisech

Ivan Štampach, "Uchopitelnost hermetismu v religionistice." Theologická revue, no. 3/2014, s. 370 – 384. ISSN: 1211-7617.

Ivan Štampach, „Počátky moderního theosofického hnutí“, in: Dingir 1, 2008, 12 – 13. (ISSN 1212-1371)

Ivan Štampach, „Masové změny náboženské příslušnosti“, in: Dingir 3, 2007, 86 – 88. (ISSN 1212-1371)

Ivan Štampach, „Česká mystika 20. století“, in: Dingir 2, 2007, 44 – 46. (ISSN 1212-1371)

Ivan Štampach, „Je sdílená náboženská identita synkretismem?“, in: Getsemany 7-8, 2007, 142 – 147. (ISSN 1210 485X)

Ivan Štampach, Konce a začátky v náboženstvích světa, in: Dingir 4, 2006, 122 – 123 a 143. (ISSN 1212-1371)

Ivan Štampach, „Konzervativní a progresivní podoby náboženství“, in: Dingir 3, 2006, 84 – 87. (ISSN 1212-1371)

Ivan Štampach, „Spiritualita, víra, pochybnosti“, in: Universum. Revue České křesťanské akademie, 3, 2006, 28 – 31. (ISSN 0862-8238)

Ivan Štampach, „Islám a evropská kultura“, in: Dingir 1, 2006, 13 – 14. (ISSN 1212-1371)

Ivan Štampach, „Náboženství a jevy podobné“, in: Dingir 4, 2005, 128 – 129. (ISSN 1212-1371 )

Ivan Štampach, „Sněm českých katolíků“, in: Dingir 3, 2005, 81 – 82. (ISSN 1212-1371)

Ivan Štampach, „Ostrovy vitality v katolické církvi“, in: Dingir 2, 2005, 62 – 63. (ISSN 1212-1371)

Ivan Štampach, „Náboženství a jídlo“, in: Dingir 1, 2005, 9 – 10. (ISSN 1212-1371)

Ivan Štampach, „Nesnáze s typologií moderních a postmoderních postojů k náboženství“, in: Getsemany 1, 2004, 9 – 12. (ISSN 1210 485X)
 

Příspěvky ve sbornících

Ivan Štampach, Mystika jako báze mezináboženského dialogu. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2011, vol. 34, no. 17, s. 3-14. ISSN: 1802-6818.

Ivan Štampach, „Küngova koncepce mezináboženských vztahů ve srovnání s jinými pojetími“ in: Hans Küng, teolog na hraně, Praha: Dingir, 2008, 65 – 91. (ISBN 978-80-86779-07-02)

Ivan Štampach, „Spiritualita, víra, pochybnosti“, in: Krajinou pochybností. Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc v letech 2005 a 2006, O. P. S., Nymburk 2007, 69 – 77 (ISBN 978-80-903773-4-9)

Ivan Štampach, „Peripetie české politiky ve vztahu k novým náboženským směrům“, in: Tomáš Bubík - Henryk Hoffmann (eds.), Pantheon: religionistické studie: Náboženství a politika I. část , Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, 9 – 17 (ISBN 978-80-7194-994-7)

Ivan Štampach, „Nahradila spiritualita náboženství?“, in: Hana Babyrádová - Jiří Havlíček (eds.), Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, 99 – 105. (ISBN 80-210-4206-0)

Ivan Štampach, „Specifikum metodologie humanitních věd na příkladu religionistiky“ in: Tomáš Bubík - Aleš Prázný, Henryk Hoffmann (eds), Náboženství a věda, Univerzita Pardubice, Pardubice 2006, 118 – 125. (ISBN 80-7194-876-4)

Ivan Štampach, „Jsme to, co jíme. Mezi Feuerbachem a nebeskou hostinou“, in: Tomáš Bubík - Martin Fárek (eds.), Náboženství a jídlo, Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, 137 – 141. (ISBN 80-7194-800-4 )
 

Monografie a kapitoly v monografiích

Ivan Štampach: "Náboženský extremismus", kapitola v monografii Jan Chmelík a kol.: Extremismus, Plzeň: Aleš Čeněk. 2012

Ivan Štampach, Na nových stezkách ducha. Přehled a analýza současné religiozity, Praha: Vyšehrad 2011, 261 s. (ISBN 978-80-7429-060-2)

Ivan Štampach, „Mezináboženské vztahy v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe ve srovnání s jinými koncepcemi“, in: Cesty k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe, Praha: Dingir, 2008, 48 – 83. (ISBN 978-80-86779-08-9)

Ivan Štampach, „Křesťanství“, in: kol., Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, 205 – 240. (ISBN 978-80-7395-090-3)

Ivan Štampach, Přehled religionistiky, Praha: Portál 2008, 237 s. (ISBN 978-80-7367-384-0)

Ivan Štampach, „Religionistika“, in: kol., Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, 11 – 45. (ISBN 978-80-7395-090-3)


Profesní životopis

 • od 2001 člen prezídia Českého helsinského výboru
 • od 2000 docentem katedry religionistiky a filozofie na FHS UPa
 • od 1998 místopředseda správní rady nadace Světový étos
 • 1996 CMBF Olomouc (doc.)
 • 1994 Papežská TF Poznań (ThDr.)
 • od 1993 Předseda Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.
 • od 1992 člen výboru České religionistické společnosti
 • 1992 Papežská teologická akademie Kraków (ThLic.)
 • od 1990 člen redakční rady časopisů Religio, Dingir, Prostor, Souvislosti
 • od 1990 KTF UK Praha, PedF UP Olomouc, PedF UK Praha, Jabok, ETF UK Praha, HTF UK Praha
 • 1970 - 1990  z politických důvodů mimo obor: podzemní teologické kurzy, vydavatelská činnost (1982 – 1989)
 • 1968 – 1970  Filosofie a pedagogika na FF MU Brno (z politických důvodů vyloučen)
 • 1963 – 1967  Pedagogická fakulta KU Bratislava (Trnava)