doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

vedoucí katedry

Kontakt

budova G, kancelář 10 023
telefon: +420 466 036 453
martin.farek@upce.cz
konzultace: úterý, 10:00 - 11:30 


Badatelské zeměření

Indické, zejména višnuistické tradice; indické tradice v západním světě; kolonialismus a náboženství; komparativní metody a interpretace náboženství; reflexe orientalismu.


Vyučované předměty a publikace

Pro aktuální přehled výuky a publikací klikněte zde


Publikace (výběr)

Fárek, Martin: Indie očima Evropanů. Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství, 1. vyd., Praha: Karolinum, 2015. 

Fárek, Martin: „Did Rammohan Ray understand Western religion?“, Nomos. Czasopismo Religioznawcze 77 (2012), s. 64-86.

Fárek, Martin: „On the construction of Hindu and Muslim Identities in South Asia“ (Deák, Dušan: Indický svatci medzi minulosťou a prítomnosťou. Hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2010, xii, 241 s.) Studia Orientalia Slovaca XI.2 (zima 2012), s. 3501-3509.

Fárek, Martin: „Indické tradice, zvané někdy hinduismus“ (druhé, upravené vydání), in: kolektiv autorů: Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, 2. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 83-131.

Fárek, Martin: „Dušan Zbavitel, Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi“ (Praha, ExOriente, 2008, 358 s.), Religio XVII. 2 (2009), s. 161-167.

Fárek, Martin: Hnutí Haré Kršna. Institucionalizace alternativního náboženství, 1. vyd., Karolinum, Praha, 2008, 208 s.

Fárek, Martin: „Martin Slobodník – Attila Kovács (edit.), Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii“ (Chronos, Bratislava, 2006, 303 s.), Religio XV. 1 (červen 2007), s. 156-160.

Fárek, Martin: „Misionář a teolog oddanosti ke Kršnovi“, Dingir X.1 (březen 2007), s. 8-11.

Fárek, Martin: „Hinduismus: reálné náboženství nebo konstrukt koloniální vědy?“, Religio XIV.2 (2006), s. 97-112.

Fárek, Martin: Haré Kršna v západním světě. Setkání dvou myšlenkových tradic, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2004, 122 s.

 

Úplný seznam výsledků publikační, vzdělávací a další tvůrčí činnosti zde:
 


Profesní životopis

Praxe

 • 1. 2. 2014 jmenován docentem pro komparativní studia náboženství a kultur na Katedře religionistiky FF UPa
 • 1. 12. 2013 jmenován docentem v oboru evangelická teologie na ETF Univerzity Karlovy v Praze na základě úspěšného habilitačního řízení a obhajoby práce „Indie očima Evropanů: orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství"
 • od 2010 vedoucí katedry religionistiky FF Univerzity Pardubice
 • 2009 zástupce vedoucího katedry religionistiky FF Univerzity Pardubice
 • 2009 - 2011 přednášející pro učitele ZŠ a SŠ, autor učebních materiálů v Religionistickém a filosofickém vzdělávacím centru (projekt ESF, OP VpK, č.r. 1.07/1.3.12/01.0007, FF Univerzity Pardubice)
 • 2007-2008 přednášející pro učitele ZŠ a SŠ, odborný konzultant a autor učebních materiálů v Religionistickém vzdělávacím centru (Projekt ESF OP VpK, reg. č. CZ 04.1.03/3.1.15.2/0491, FF Univerzity Pardubice)
 • 2006-2011: odborný asistent na katedře religionistiky a filosofie FF UPa
 • 2006-2007 odborný asistent na katedře religionistiky HTF Univerzity Karlovy v Praze
 • 2004-2009 tajemník katedry religionisitky a filosofie FF (dříve FHS) UPa
 • 2004-2005 externí vyučující na katedře religionistiky HTF Univerzity Karlovy v Praze
 • 2003-2005 asistent se zaměřením na indická náboženství na katedře religionistiky a filosofie FHS UPa
 • 2002-2003 externí vyučující sanskrtu na katedře religionistiky a filosofie FHS UPa
 • 2000-2003 učitel dějepisu a anglické konverzace na Gymnáziu Přípotoční, Praha 10

Hostující učitel

 • březen 2006 – Jagellonská univerzita v Krakově, Institut religionistiky (v rámci programu Sokrates-Erasmus)
 • květen 2006 – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky (vyžádaná přednáška)
 • duben 2007 – University of Istanbul a Marmara University, Ilahiyat Fakultesi, Istanbul, Turecko (v rámci programu Sokrates-Erasmus)
 • červen 2007 – Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu Sokrates-Erasmus)
 • říjen 2007 – Humboldt State University, Dept. of Philosophy, Faculty of Behavorial and Social Sciences, California, USA
 • duben 2008 – Univerzita Komenského, FiF, Katedra porovnávacej religionistiky, Bratislava (v rámci programu LLT Erasmus)
 • květen 2008 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)
 • říjen 2008 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)
 • leden 2009 – Kuvempu University, Faculty of Arts, Centre for the Study of Local Cultures, Karnátaka, Indie (výuka v semináři pro doktorandy)
 • duben 2009 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)
 • prosinec 2010 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)

Vzdělání

 • 2001-2005 – Ph.D. na Ústavu filosofie a religionistiky, FF Univerzity Karlovy v Praze (disertační práce věnována procesům institucionalizace v hnutí Haré Kršna, pod vedením prof. Tomáše Halíka)
 • 1999 – 2001 četba sanskrtských textů, Jazyková škola v Praze (pod vedením Dr. Jaroslava Strnada)
 • 1999 intenzivní měsíční výzkum na School of Oriental and African Studies a v British Library
 • 1992-2000 Mgr. na Ústavu světových dějin, FF Univerzity Karlovy v Praze (specializace komparativní a světové dějiny, pod vedením prof. Miroslava Hrocha)