doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

Kontakt

budova G, kancelář 10 023
telefon: +420 466 036 453
martin.farek@upce.cz
konzultace: úterý 13:30-14:30 


Badatelské zeměření

Indické, zejména višnuistické tradice; indické tradice v západním světě; kolonialismus a náboženství; komparativní metody a interpretace náboženství; reflexe orientalismu.


Vyučované předměty a publikace

Pro aktuální přehled výuky a publikací klikněte zde


Publikace (výběr; vše zde

a) Monografie

(Fárek et al., eds.) Western Foundations of the Caste System, 1st ed., Palgrave MacMillan, London 2017, 274 s.

Fárek, Martin. Indie očima Evropanů. Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství, 1. vyd., Praha: Karolinum, 2015. 

Fárek, Martin. Hnutí Haré Kršna. Institucionalizace alternativního náboženství, 1. vyd., Karolinum, Praha, 2008, 208 s.

Fárek, Martin. Haré Kršna v západním světě. Setkání dvou myšlenkových tradic, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2004, 122 s.

b) Kapitoly v monografiích

„Were shramana and bhakti movements against the caste system?“ in: Fárek, Martin, Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya and Shah, Prakash: Western Foundations of the Caste System, 1st ed., Palgrave MacMillan, London, s. 127-172.

(with Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya, and Shah, Prakash) „Introduction: Caste Studies and the Apocryphal Elephant“ in: Fárek, Martin, Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya and Shah, Prakash: Western Foundations of the Caste System, 1st ed., Palgrave MacMillan, London, s. 1-29.

(with Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya, and Shah, Prakash) „Afterword“ in: Fárek, Martin, Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya and Shah, Prakash: Western Foundations of the Caste System, 1st ed., Palgrave MacMillan, London, s. 253-260.

„Indické tradice, zvané někdy hinduismus“ (druhé, upravené vydání), in: kolektiv autorů: Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, 2. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 83-131.

„Indické tradice, zvané někdy hinduismus“, in: Brožek, Petr, Langerová, Blanka a Titz, Pavel (edit.): Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2008, s. 47-97 (plus deset stran příloh).

c) Články v časopisech a příspěvky v recenzovaných sbornících, editace sborníků a časopisů

„Caste or qualification? Chaitanya Vaishnava Discussions about Brahmanas in Colonial India“, Theatrum historiae 17 (2015), s. 91-118.

Fárek, Martin: „Did Rammohan Ray understand Western religion?“, Nomos. Czasopismo Religioznawcze 77 (2012), s. 64-86.

se Štěpánem Lisým (edit.): Pantheon. Religionistický časopis 4 (2009), English issue, 152 s., ISSN 1803-2443

„Misionář a teolog oddanosti ke Kršnovi“, Dingir X.1 (březen 2007), s. 8-11

„O důležitosti gurua. Rozhovory s Kršnovými oddanými mimo ISKCON“, Dingir X.1 (březen 2007) s. 21-23

s Václavem Dvořákem: „Kdo následuje Prabhupádu?“, Dingir X.1 (březen 2007), s. 24-25

„Hinduismus: reálné náboženství, nebo konstrukt koloniální vědy?“, Religio XIV.2 (2006), s. 97-112

„Sexuální jazyk a obrazy v indických náboženstvích: od upanišadové oběti k erotické bhakti“, in: Doležalová, Iva, Hamar, Eleonóra a Bělka, Luboš (edit.), Náboženství a tělo, 1. vyd., Masarykova Univerzita, Brno, 2006, s. 35-44

„Postoje Prabhupádovy teologie k moderní vědě“, Pantheon 1 (prosinec 2006), s. 63 – 71

„Kasty v Indii: ideál bráhmana“, Dingir IX. 3 (říjen 2006), s. 98-101

s Tomášem Bubíkem (edit.), Náboženství a jídlo, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2005, 188 s.

„Čisté a nečisté ve višnuistické kuchyni“, in: Bubík, Tomáš a Fárek, Martin (edit.), Náboženství a jídlo, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2005, s. 43-48

„Učení Svámího Mahéšvaránandy“, Dingir V. 4 (prosinec 2002), s. 18-21

„Gurukula jako zkouška. Ohlédnutí za úsilím založit školu hnutí Haré Kršna“, Dingir IV. 2 (červen 2001), s. 20-22

„Hinduismus a ekologie“, in: Nováček, Pavel (edit.): Perspektivy trvale udržitelného života. Sborník z konference s mezinárodní účastí se zaměřením na Střední a Východní Evropu, 1. vyd., Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997, s. 56-58.

d) Certifikované metodiky

„Indická náboženství A“, in: Ve jménu jednoho boha k více bohům – indická náboženství a islám, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 5-15, ISBN 978-80-7395-273-0.

„Indická náboženství B“, in: Setkávání křesťanského světa a Indie, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 5-15, ISBN 978-80-7395-278-5.

„Buddhismus A“, in: Stará a nová cesta k cíli – buddhismus a nová religiozita, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 5-14, ISBN 978-80-7395-274-7.

„Buddhismus B“, in: Mezikulturní setkávání v moderním světě, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 5-15, ISBN 978-80-7395-279-2.

(Pracovní listy pro učitele středních a základních škol, vydáno v rámci projektu Religionistického a filosofického vzdělávacího centra, Univerzita Pardubice, projekt OP VpK, č.r. 1.07/1.3.12/01.0007, FF Univerzity Pardubice, 2010).


Profesní životopis

Praxe

 • 1. 2. 2014 jmenován docentem pro komparativní studia náboženství a kultur na Katedře religionistiky FF UPa
 • 1. 12. 2013 jmenován docentem v oboru evangelická teologie na ETF Univerzity Karlovy v Praze na základě úspěšného habilitačního řízení a obhajoby práce „Indie očima Evropanů: orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství"
 • od 2010 vedoucí katedry religionistiky FF Univerzity Pardubice
 • 2009 zástupce vedoucího katedry religionistiky FF Univerzity Pardubice
 • 2009 - 2011 přednášející pro učitele ZŠ a SŠ, autor učebních materiálů v Religionistickém a filosofickém vzdělávacím centru (projekt ESF, OP VpK, č.r. 1.07/1.3.12/01.0007, FF Univerzity Pardubice)
 • 2007-2008 přednášející pro učitele ZŠ a SŠ, odborný konzultant a autor učebních materiálů v Religionistickém vzdělávacím centru (Projekt ESF OP VpK, reg. č. CZ 04.1.03/3.1.15.2/0491, FF Univerzity Pardubice)
 • 2006-2011: odborný asistent na katedře religionistiky a filosofie FF UPa
 • 2006-2007 odborný asistent na katedře religionistiky HTF Univerzity Karlovy v Praze
 • 2004-2009 tajemník katedry religionisitky a filosofie FF (dříve FHS) UPa
 • 2004-2005 externí vyučující na katedře religionistiky HTF Univerzity Karlovy v Praze
 • 2003-2005 asistent se zaměřením na indická náboženství na katedře religionistiky a filosofie FHS UPa
 • 2002-2003 externí vyučující sanskrtu na katedře religionistiky a filosofie FHS UPa
 • 2000-2003 učitel dějepisu a anglické konverzace na Gymnáziu Přípotoční, Praha 10

Hostující učitel

 • březen 2006 – Jagellonská univerzita v Krakově, Institut religionistiky (v rámci programu Sokrates-Erasmus)
 • květen 2006 – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky (vyžádaná přednáška)
 • duben 2007 – University of Istanbul a Marmara University, Ilahiyat Fakultesi, Istanbul, Turecko (v rámci programu Sokrates-Erasmus)
 • červen 2007 – Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu Sokrates-Erasmus)
 • říjen 2007 – Humboldt State University, Dept. of Philosophy, Faculty of Behavorial and Social Sciences, California, USA
 • duben 2008 – Univerzita Komenského, FiF, Katedra porovnávacej religionistiky, Bratislava (v rámci programu LLT Erasmus)
 • květen 2008 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)
 • říjen 2008 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)
 • leden 2009 – Kuvempu University, Faculty of Arts, Centre for the Study of Local Cultures, Karnátaka, Indie (výuka v semináři pro doktorandy)
 • duben 2009 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)
 • prosinec 2010 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)

Vzdělání

 • 2001-2005 – Ph.D. na Ústavu filosofie a religionistiky, FF Univerzity Karlovy v Praze (disertační práce věnována procesům institucionalizace v hnutí Haré Kršna, pod vedením prof. Tomáše Halíka)
 • 1999 – 2001 četba sanskrtských textů, Jazyková škola v Praze (pod vedením Dr. Jaroslava Strnada)
 • 1999 intenzivní měsíční výzkum na School of Oriental and African Studies a v British Library
 • 1992-2000 Mgr. na Ústavu světových dějin, FF Univerzity Karlovy v Praze (specializace komparativní a světové dějiny, pod vedením prof. Miroslava Hrocha)

Kompletní odborné CV

Úplný seznam výsledků publikační, vzdělávací a další tvůrčí činnosti zde.