doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

vedoucí katedry

Kontakt

budova G, kancelář 10 023
telefon: +420 466 036 453
martin.farek@upce.cz
konzultace: úterý, 10:00 - 11:30 


Badatelské zeměření

Indické, zejména višnuistické tradice; indické tradice v západním světě; kolonialismus a náboženství; komparativní metody a interpretace náboženství; reflexe orientalismu.


Vyučované předměty a publikace

Pro aktuální přehled výuky a publikací klikněte zde


Publikace (výběr)

a) Monografie

(Fárek et al., eds.) Western Foundations of the Caste System, 1st ed., Palgrave MacMillan, London 2017, 274 s.

Fárek, Martin. Indie očima Evropanů. Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství, 1. vyd., Praha: Karolinum, 2015. 

Fárek, Martin. Hnutí Haré Kršna. Institucionalizace alternativního náboženství, 1. vyd., Karolinum, Praha, 2008, 208 s.

Fárek, Martin. Haré Kršna v západním světě. Setkání dvou myšlenkových tradic, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2004, 122 s.

b) Kapitoly v monografiích

„Were shramana and bhakti movements against the caste system?“ in: Fárek, Martin, Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya and Shah, Prakash: Western Foundations of the Caste System, 1st ed., Palgrave MacMillan, London, s. 127-172.

(with Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya, and Shah, Prakash) „Introduction: Caste Studies and the Apocryphal Elephant“ in: Fárek, Martin, Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya and Shah, Prakash: Western Foundations of the Caste System, 1st ed., Palgrave MacMillan, London, s. 1-29.

(with Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya, and Shah, Prakash) „Afterword“ in: Fárek, Martin, Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya and Shah, Prakash: Western Foundations of the Caste System, 1st ed., Palgrave MacMillan, London, s. 253-260.

„Indické tradice, zvané někdy hinduismus“ (druhé, upravené vydání), in: kolektiv autorů: Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, 2. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 83-131.

„Indické tradice, zvané někdy hinduismus“, in: Brožek, Petr, Langerová, Blanka a Titz, Pavel (edit.): Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2008, s. 47-97 (plus deset stran příloh).

c) Články v časopisech a příspěvky v recenzovaných sbornících, editace sborníků a časopisů

„Caste or qualification? Chaitanya Vaishnava Discussions about Brahmanas in Colonial India“, Theatrum historiae 17 (2015), s. 91-118.

Fárek, Martin: „Did Rammohan Ray understand Western religion?“, Nomos. Czasopismo Religioznawcze 77 (2012), s. 64-86.

se Štěpánem Lisým (edit.): Pantheon. Religionistický časopis 4 (2009), English issue, 152 s., ISSN 1803-2443

„Misionář a teolog oddanosti ke Kršnovi“, Dingir X.1 (březen 2007), s. 8-11

„O důležitosti gurua. Rozhovory s Kršnovými oddanými mimo ISKCON“, Dingir X.1 (březen 2007) s. 21-23

s Václavem Dvořákem: „Kdo následuje Prabhupádu?“, Dingir X.1 (březen 2007), s. 24-25

„Hinduismus: reálné náboženství, nebo konstrukt koloniální vědy?“, Religio XIV.2 (2006), s. 97-112

„Sexuální jazyk a obrazy v indických náboženstvích: od upanišadové oběti k erotické bhakti“, in: Doležalová, Iva, Hamar, Eleonóra a Bělka, Luboš (edit.), Náboženství a tělo, 1. vyd., Masarykova Univerzita, Brno, 2006, s. 35-44

„Postoje Prabhupádovy teologie k moderní vědě“, Pantheon 1 (prosinec 2006), s. 63 – 71

„Kasty v Indii: ideál bráhmana“, Dingir IX. 3 (říjen 2006), s. 98-101

s Tomášem Bubíkem (edit.), Náboženství a jídlo, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2005, 188 s.

„Čisté a nečisté ve višnuistické kuchyni“, in: Bubík, Tomáš a Fárek, Martin (edit.), Náboženství a jídlo, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2005, s. 43-48

„Učení Svámího Mahéšvaránandy“, Dingir V. 4 (prosinec 2002), s. 18-21

„Gurukula jako zkouška. Ohlédnutí za úsilím založit školu hnutí Haré Kršna“, Dingir IV. 2 (červen 2001), s. 20-22

„Hinduismus a ekologie“, in: Nováček, Pavel (edit.): Perspektivy trvale udržitelného života. Sborník z konference s mezinárodní účastí se zaměřením na Střední a Východní Evropu, 1. vyd., Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997, s. 56-58.

d) Certifikované metodiky

„Indická náboženství A“, in: Ve jménu jednoho boha k více bohům – indická náboženství a islám, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 5-15, ISBN 978-80-7395-273-0.

„Indická náboženství B“, in: Setkávání křesťanského světa a Indie, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 5-15, ISBN 978-80-7395-278-5.

„Buddhismus A“, in: Stará a nová cesta k cíli – buddhismus a nová religiozita, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 5-14, ISBN 978-80-7395-274-7.

„Buddhismus B“, in: Mezikulturní setkávání v moderním světě, 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 2010, s. 5-15, ISBN 978-80-7395-279-2.

(Pracovní listy pro učitele středních a základních škol, vydáno v rámci projektu Religionistického a filosofického vzdělávacího centra, Univerzita Pardubice, projekt OP VpK, č.r. 1.07/1.3.12/01.0007, FF Univerzity Pardubice, 2010).


Profesní životopis

Praxe

 • 1. 2. 2014 jmenován docentem pro komparativní studia náboženství a kultur na Katedře religionistiky FF UPa
 • 1. 12. 2013 jmenován docentem v oboru evangelická teologie na ETF Univerzity Karlovy v Praze na základě úspěšného habilitačního řízení a obhajoby práce „Indie očima Evropanů: orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství"
 • od 2010 vedoucí katedry religionistiky FF Univerzity Pardubice
 • 2009 zástupce vedoucího katedry religionistiky FF Univerzity Pardubice
 • 2009 - 2011 přednášející pro učitele ZŠ a SŠ, autor učebních materiálů v Religionistickém a filosofickém vzdělávacím centru (projekt ESF, OP VpK, č.r. 1.07/1.3.12/01.0007, FF Univerzity Pardubice)
 • 2007-2008 přednášející pro učitele ZŠ a SŠ, odborný konzultant a autor učebních materiálů v Religionistickém vzdělávacím centru (Projekt ESF OP VpK, reg. č. CZ 04.1.03/3.1.15.2/0491, FF Univerzity Pardubice)
 • 2006-2011: odborný asistent na katedře religionistiky a filosofie FF UPa
 • 2006-2007 odborný asistent na katedře religionistiky HTF Univerzity Karlovy v Praze
 • 2004-2009 tajemník katedry religionisitky a filosofie FF (dříve FHS) UPa
 • 2004-2005 externí vyučující na katedře religionistiky HTF Univerzity Karlovy v Praze
 • 2003-2005 asistent se zaměřením na indická náboženství na katedře religionistiky a filosofie FHS UPa
 • 2002-2003 externí vyučující sanskrtu na katedře religionistiky a filosofie FHS UPa
 • 2000-2003 učitel dějepisu a anglické konverzace na Gymnáziu Přípotoční, Praha 10

Hostující učitel

 • březen 2006 – Jagellonská univerzita v Krakově, Institut religionistiky (v rámci programu Sokrates-Erasmus)
 • květen 2006 – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky (vyžádaná přednáška)
 • duben 2007 – University of Istanbul a Marmara University, Ilahiyat Fakultesi, Istanbul, Turecko (v rámci programu Sokrates-Erasmus)
 • červen 2007 – Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu Sokrates-Erasmus)
 • říjen 2007 – Humboldt State University, Dept. of Philosophy, Faculty of Behavorial and Social Sciences, California, USA
 • duben 2008 – Univerzita Komenského, FiF, Katedra porovnávacej religionistiky, Bratislava (v rámci programu LLT Erasmus)
 • květen 2008 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)
 • říjen 2008 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)
 • leden 2009 – Kuvempu University, Faculty of Arts, Centre for the Study of Local Cultures, Karnátaka, Indie (výuka v semináři pro doktorandy)
 • duben 2009 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)
 • prosinec 2010 - Gent University, Faculty of Arts and Philosophy, Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Belgie (v rámci programu LLT Erasmus)

Vzdělání

 • 2001-2005 – Ph.D. na Ústavu filosofie a religionistiky, FF Univerzity Karlovy v Praze (disertační práce věnována procesům institucionalizace v hnutí Haré Kršna, pod vedením prof. Tomáše Halíka)
 • 1999 – 2001 četba sanskrtských textů, Jazyková škola v Praze (pod vedením Dr. Jaroslava Strnada)
 • 1999 intenzivní měsíční výzkum na School of Oriental and African Studies a v British Library
 • 1992-2000 Mgr. na Ústavu světových dějin, FF Univerzity Karlovy v Praze (specializace komparativní a světové dějiny, pod vedením prof. Miroslava Hrocha)

Kompletní odborné CV

Úplný seznam výsledků publikační, vzdělávací a další tvůrčí činnosti zde: