O katedře

Pardubická katedra religionistiky oslavila první desetiletí existence. Založena byla původně jako katedra religionistiky a filosofie v roce 2000. V současné době nabízí studium oboru religionistika na třech úrovních – od bakalářského přes magisterské až po doktorské studium.

Členové katedry se zabývají ve svém výzkumu problematikou prolínání i střetávání kultur (zejména Evropy a Orientu), současnou náboženskou scénou, mezináboženským dialogem a v neposlední řadě dějinami a metodologií oboru. Mezi konkrétní zkoumané okruhy patří prehistorické a antické tradice, judaismus, křesťanství, islám, indické tradice, tradice Číny a Japonska. Výzkum i výuka jsou vedeny z perspektiv historie, antropologie, sociologie i psychologie náboženství. Pro studium konkrétních tradic je nezbytná znalost pramenných jazyků. Katedra proto nabízí arabštinu, arménštinu, hebrejštinu, japonštinu a sanskrt. Latinu a řečtinu je možné studovat pod vedením učitelů z dalších kateder Filozofické fakulty UPa. Na základě uzavřených mezinárodních smluv mohou studenti strávit nejméně jeden semestr na univerzitách v Belgii, USA, Německu, Polsku, Estonsku a Turecku.

Kromě výzkumu a výuky studentů se členové katedry věnují vzdělávání učitelů středních a základních škol a také popularizaci religionistiky např. prostřednictvím médií a veřejných přednášek.