Projekty

Religionistické a filosofické vzdělávací centrum (2009-2011)

Společně s katedrou filosofie FF UPa úspěšně dokončujeme projekt zaměřený na vzdělávání učitelů středních a základních škol Pardubického kraje (odkaz na web projektu). Projekt je dotován ze zdrojů ESF OP VK č.r. 1.07/1.3.12/01.0007 a státního rozpočtu ČR. Pardubický kraj, který je poskytovatelem dotace, vybral projekt "Religionistické a filosofické vzdělávací centrum" k prezentaci za oblast podpory 1.3 Pardubického kraje v materiálech MŠMT. Projekt byl vybrán, protože jej poskytovatel dotace považuje za „skutečně přínosný až jedinečný, je vřele přijímán ze strany odborné veřejnosti, cílové skupiny a je možné tímto projektem prezentovat danou oblast podpory za náš kraj.“

Výstupy projektu jsou mj. doplněné a rozšířené Základy religionistiky (kol. autorů, Univerzita Pardubice 2010), soubor Pracovních listů pro pedagogy - religionistika a výuková DVD. Více o projektu zde.


Religionistické vzdělávací centrum (2007-2008)

Projekt Religionistické vzdělávací centrum byl úspěšně realizován od ledna 2007 do června 2008. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu bylo další vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků v Pardubickém kraji v oblasti religionistiky. V rámci projektu vznikla publikace Základy religionistiky a série DVD, která se věnují vybraným náboženským hnutím, která působí na území ČR.