Seznam pracovníků

Vedení katedry:
 

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.  vedoucí katedry

Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.  zástupce vedoucího katedry

Mgr. Zuzana Černá, Ph.D. tajemnice katedry


Michaela Zákoutská sekretářka katedry


Další interní vyučující:

dr. hab. Henryk Hoffmann, Prof. UJ

Dr. Vít Machálek, Th.D.

Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.

Mgr. Anna Sochová, Ph.D.

doc. ThDr. Ivan Štampach


Externí vyučující:

Prof. Dr. Balagangadhara Rao, Dr.h.c. (čestný člen katedry)

Prof. Dr. Mary I. Bockover, HSU, California, USA

Mgr. David Bradna

Dunkin Jalki, M.A., Ph.D.

Sufiya Pathan, M.A., Ph.D.


Doktorandi:
 

Interní:

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Pavel Horák

Mgr. Jana Horáková

Tess Joss, M.A.

Mgr. Marcel Palatáš

Mgr. Marek Váchal

Mgr. Lenka Zilvarová

Mgr. Karel Pikeš

Mgr. Tadeáš Vala

Nikita Mamtora, M.A.

Mgr. Jana Krátká

Mgr. Vilém Skopal

Arvind Kaushik, M.A.