Seznam pracovníků

Vedení katedry:
 

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.  vedoucí katedry

Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.  zástupce vedoucího katedry

Mgr. Zuzana Černá, Ph.D. tajemnice katedry

 
Bc. Denisa Bažantová, sekretářka katedry

Další interní vyučující:

dr. hab. Henryk Hoffmann, Prof. UJ

Dr. Vít Machálek, Th.D.

Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.

Mgr. Anna Sochová, Ph.D.

doc. ThDr. Ivan Štampach


Externí vyučující:

Prof. Dr. Balagangadhara Rao, Dr.h.c. (čestný člen katedry)

Prof. Dr. Mary I. Bockover, HSU, California, USA

Dunkin Jalki, M.A., Ph.D.

Sufiya Pathan, M.A., Ph.D.


Doktorandi:
 

Interní:

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Jana Horáková

Mgr. Marcel Palatáš

Mgr. Marek Váchal

Mgr. Lenka Zilvarová

Mgr. Karel Pikeš

Mgr. Tadeáš Vala

Nikita Mamtora, M.A.

Mgr. Jana Krátká

Mgr. Vilém Skopal

Arvind Kaushik, M.A.

Mgr. Ivo Mach