Seznam pracovníků

Vedení katedry:
 

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.  vedoucí katedry

Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.  zástupce vedoucího katedry

Mgr. Zuzana Černá, Ph.D. tajemnice katedry


Michaela Zákoutská sekretářka katedry


Další interní vyučující:

dr. hab. Henryk Hoffmann, Prof. UJ

Dr. Vít Machálek, Th.D.

Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.

Mgr. Anna Sochová, Ph.D.

doc. ThDr. Ivan Štampach


Externí vyučující:

Prof. Dr. Balagangadhara Rao, Dr.h.c. (čestný člen katedry)

Prof. Dr. Mary I. Bockover, HSU, California, USA

Mgr. David Bradna

Dunkin Jalki, M.A., Ph.D.

Sufiya Pathan, M.A., Ph.D.


Doktorandi:
 

Interní:

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Pavel Horák

Mgr. Jana Horáková

Tess Joss, M.A.

Mgr. Marcel Palatáš

Mgr. Marek Váchal

Mgr. Lenka Zilvarová

Mgr. Karel Pikeš

Mgr. Tadeáš Vala

Nikita Mamtora, M.A.