Spolupráce

Výsledkem několikaleté spolupráce je působení prof. dr. Bálagangádhary Ráo (Gentská univerzita, Belgie) a dr. hab. Henryka Hoffmanna, Prof. UJ (Jagellonská univerzita, Krakov) především v doktorském programu katedry. Rovněž se těšíme dlouhodobé spolupráci s prof. dr. Mary I. Bockover (Humboldtova státní univerzita, Kalifornie) a s univerzitou v Bayreuthu (Prof. dr. Ulrich Berner, Prof. dr. Gabriele Cappai). Mimo výše uvedených pracovišť katedra spolupracuje s kolegy a kolegyněmi na univerzitě v Tartu (Estonsko), v Istanbulu (Turecko), v Sevastopolu (Ukrajina) a dalšími. Spolupráce na úrovni pracovišť i jednotlivců probíhá samozřejmě doma v ČR: s pracovníky AV ČR, fakult Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Jihočeské univerzity a dalšími. Členové katedry jsou aktivní v České společnosti pro religionistiku, která zastupuje ČR v mezinárodních religionistických společnostech EASR a IAHR.