Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.

zástupce vedoucího katedry

Kontakt

budova G, kancelář 10 013
telefon: +420 466 036 627
stepan.lisy@upce.cz
konzultace: každý čt od 12:00-14:00, po předchozí domluvě po emailu


Badatelské zeměření

Židovsko-křesťanská exegetická a polemická literatura; židovská filosofie a mysticismus (kabala).


Vyučované předměty a publikace

Pro aktuální přehled výuky a publikací klikněte zde


Publikace

LISÝ, Š. "Reflexe současného bádání o náboženství ve studiu mystiky". Pantheon, 2016, vol. 11, no. 2, s. 42-70. ISSN: 1803-2443.

LISÝ, Š. "Teoretické přístupy ve studiu židovské mystiky". Theologická revue, 2015, vol. 2015, no. 3, s. 67-85. ISSN: 1211-7617.

LISÝ, Š. Maimonides (1135-1204) a křesťanští učenci Scriptura loquitur more humano - We-dibera Tora ki-lešon bnej adam. In Moše ben Majmon - Maimonides. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. 121 s. ISBN 978-80-200-2367-4.

LISÝ, Š. New Perspective in the Comparative Study of Mysticism. In Šalom: Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2012. 23 s. ISBN 978-80-87127-56-8.

LISÝ, Š. Preliminary Remarks for the Comparative Study of Mysticism. Communio viatorum, 2012, vol. 54, no. 2012/1, s. 88-107. ISSN: 0010-3713.

TITZ, P. - BUBÍK, T. - FÁREK, M. - PARGAČOVÁ, V. - LISÝ, Š. - MRÁZEK, M. Pracovní listy pro pedagogy - religionistika. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Pardubického kraje.

LISÝ, Š. Kniha a meč: příspěvek k redakci Babylónského talmudu. Pantheon, 2008, vol. 3, no. 3, s. 162-173. ISSN: 1803-2443.

LISÝ, Š. Hebraistické tendence v křesťanské tradici do začátku 14. století. Pantheon, 2008, vol. 3, no. 3, s. 223-236. ISSN: 1803-2443.


Profesní životopis

Studium:

 • 2009 Univerzita Karlova v Praze, Judaistika (Th. D.)
 • 2006 Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě, One Month Visiting Research Program
 • 2003-2005 Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě, Jewish Civilisation (M. A.)
 • 2000-2001 Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě, One Year Visiting Program
 • 1999 Hebrew Union College v Jeruzalémě, Moderní hebrejština
 • 2001-2003 Univerzita Karlova v Praze, Protestantská teologie
 • 1996-2003 Univerzita Karlova v Praze, Judaistika a Psychosociální studia (Mgr.)

Praxe:

 • od 2016 předseda Akademického senátu Filosofické fakulty, Univerzity Pardubice.
 • od 2014 zástupce vedoucího katedry Religionistiky FF Univerzity Pardubice.
 • od 2009 odborný asistent, katedra Religionistiky FF Univerzity Pardubice.
 • 2009-10 Funraiser Vzdělávacího a kulturní centra Židovského muzea v Praze
 • 2005 - 2009 Asistent katedry Religionistiky a filosofia, Univerzita Pardubice
 • 2005 Účast na mezinárodním semináři v Jeruzalémě: International semminar for the third edition
 • Dead Sea Scroll Electronic Library (DSSEL) under the editiorship of Emanuel Tov, Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě
 • 1997 Archeologická firma PERES, Praha, Vladislavská ul., středověký židovský hřbitov