Studium

Proč studovat religionistiku?

Náboženství a s ním spojené fenomény jsou stále živými a zásadními rozměry současného světa. Studium religionistiky nabízí hlubší analýzu tak důležitých fenoménů, jakými jsou víra, rituál, sociální organizace církví a náboženských společností, ale i problematiky konverze, fundamentalismu a extremismu. Nabízí studium zásadního pilíře evropské kultury a vzdělanosti stejně jako porozumění jiným kulturám. Religionistika pomáhá dnešnímu člověku orientovat se v náboženských uskupeních přímo v místě jeho bydliště i při cestách do vzdálených zemí, při kritickém zhodnocení záplavy zpráv z médií nebo při výběru kvalitní četby k různým problémům. Na katedře lze religionistiku studovat v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu.