Uchazeči o studium

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Milé zájemkyně a milí zájemci o studium religionistiky na naší katedře,

vážíme si Vašeho zájmu a rádi bychom Vám v krátkosti řekli, proč může být dobré studovat vědu o náboženství právě u nás v Pardubicích. Naše katedra se zabývá mj. metodologickými otázkami tohoto oboru, a to způsobem, který není spojen s ideologickým vnucováním nějaké „jedině správné“ metody, ale naopak se vzájemným dialogem mezi různými přístupy k vědeckému studiu náboženství. Naleznete u nás odborníky na všechny hlavní náboženské tradice dnešního světa i možnost studovat jazyky, kterými jsou psány jejich pramenné texty. Zaměřujeme se také na problematiku současných náboženství a na aktuální témata typu mezináboženského a mezikulturního dialogu či naopak kulturních a náboženských předsudků a nesnášenlivých postojů. Můžeme Vám nabídnout i možnost využít našich mezinárodních kontaktů ke studijním pobytům v zahraničí, účastnit se našich konferencí či získávat inspiraci k vlastnímu bádání a psaní při neformálních setkáních a myšlenkové výměně v rámci katedry. V případě Vašeho úspěšného absolvování bakalářského studia u nás budete mít příležitost pokračovat studiem magisterským i doktorským.

Přijímací zkoušky budou mít podobu písemného testu, jehož prostřednictvím zjistíme, zda jsou Vaše znalosti na úrovni úspěšných absolventů střední školy a lidí se všeobecným rozhledem. Prvních patnáct otázek testu bude ověřovat humanitní vědomosti, týkající se politiky, umění, historie a geografie. Dalšími pěti otázkami budou úkoly ověřující schopnost logického myšlení. Deset otázek bude zjišťovat Vaši znalost pojmů běžně používaných v humanitních oborech. Posledních dvacet otázek pak prověří Vaši obeznámenost s religionistickou látkou v rozsahu středoškolského vzdělání a informací objevujících se v hromadných sdělovacích prostředcích. U všech otázek budete správnou odpověď vybírat ze tří nabídnutých možností. Za každou správnou volbu dostanete jeden bod.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za katedru religionistiky

doc. Vít Machálek, Th.D.