Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.

Kontakt

budova G, kancelář 10 013
telefon: +420 466 036 627
viola.pargacova@upce.cz
konzultace: 31. 5., 14. 6., 28. 6. vždy od 13:00 do 14:00


Badatelské zeměření

Orientální církve; islámský reformismus; islámská mystika.


Vyučované předměty

Arabština I-IV; Četba moderních arabských textů I-II; Islám I-II; Islámská mystika; Komentovaná četba arabských kanonických textů I-II; Orientální církve.


Publikace (výběr)

Viola Pargačová, "Podoba rané koptské církve." Nový Orient, 2011, vol. 66, no. 4, s. 31-36. ISSN: 0029-5302.

Viola Pargačová, " Úskalí uchopení islámské mystiky a spirituality, úvod do problematiky“, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2, 2010. (ISSN: 1802-6818)

Viola Pargačová, “Ší‘a, heterodoxní proud islámu?“, in: Dingir, 10, 2006. (ISSN 1212-1371)

Viola Pargačová - Michael Otřísal - Mu’jin Khoder, “Moji Koptové“, pořad pro magazín České televize Cesty víry, 2, 2005.

Viola Pargačová, Budoucnost Koptů v Egyptě, problém, nebo výzva?“, in: Dingir, 2, 2004. (ISSN 1212-1371)

Viola Pargačová, “Koptské mnišství dnes“, in: Salve, 13, 2003. (ISSN: 1213-6301)


Profesní životopis

  • 2009-2011 odborná asistentka katedry religionistiky UPa.
  • 2006-2009 asistentka katedry religionistiky Upa.
  • 2004-2005 asistentka katedry Blízkovýchodních studií na ZČU, Plzeň.
  • 2004-2009 postgraduální studium na oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, Ústav Blízkého východu a Afriky, FFUK, Praha.
  • 1999-2000, 2002 – 2003 studijní pobyty na Káhirské univerzitě, Káhira, Egypt.
  • 1996-2002 studium oborů arabistika – religionistika , FFUK, Praha.