Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.

Kontakt

budova G, kancelář 10 013
telefon: +420 466 036 627
viola.pargacova@upce.cz
konzultace: po předchozí emailové domluvě


Badatelské zeměření

Orientální církve; islámský reformismus; islámská mystika.


Vyučované předměty

Arabština I-IV; Četba moderních arabských textů I-II; Islám I-II; Islámská mystika; Komentovaná četba arabských kanonických textů I-II; Orientální církve.


Publikace (výběr)

Pargačová, Viola, "Koptové". In Gebelt, Jiří (ed.): Ve stínu Islámu: menšinová náboženství na Blízkém východě. Praha: Vyšehrad, 2016, s. 163-192.

Pargačová, Viola, "Ortodoxní Koptové v Egyptě". Univerzum, No. 4 (2011), s. 22-26.

Pargačová, Viola, "Podoba rané koptské církve." Nový Orient, 2011, vol. 66, no. 4, s. 31-36. ISSN: 0029-5302.

Pargačová, Viola, "Úskalí uchopení islámské mystiky a spirituality, úvod do problematiky“, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2, 2010. (ISSN: 1802-6818).

Pargačová, Viola, “Ší‘a, heterodoxní proud islámu?“, in: Dingir, 10, 2006. (ISSN 1212-1371).

Viola Pargačová - Michael Otřísal - Mu’jin Khoder, “Moji Koptové“, pořad pro magazín České televize Cesty víry, 2, 2005.

Viola Pargačová, Budoucnost Koptů v Egyptě, problém, nebo výzva?“, in: Dingir, 2, 2004. (ISSN 1212-1371)

Viola Pargačová, “Koptské mnišství dnes“, in: Salve, 13, 2003. (ISSN: 1213-6301).


Konference

Pargačová, Viola, „Between and Behind Sufism and Tasawwuf, Study on Contemporary Approaches to Muslim Mysticism and Spirituality.“ Mezinárodní konference: Rethinking Religion in India III, Pardubice, 2011.


Profesní životopis

  • Od roku 2015 odborná asistentka, katedra Religionistiky FF Univerzity Pardubice (úvazek 0,4).
  • (2012 – 2014 rodičovská dovolená).
  • 2009 – 2011 odborná asistentka, katedra Religionistiky FF Univerzity Pardubice (plný úvazek).
  • 2008 – 2009 asistentka, katedra Religionistiky a filosofie FF Univerzity Pardubice.
  • 2006 – 2008 externí přednášející, katedra Religionistiky a filosofie FF Univerzity Pardubice.
  • 2004-2005 asistentka katedry Blízkovýchodních studií na ZČU, Plzeň.
  • 2004-2009 postgraduální studium na oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, Ústav Blízkého východu a Afriky, FFUK, Praha.
  • 1999-2000, 2002 – 2003 studijní pobyty na Káhirské univerzitě, Káhira, Egypt.
  • 1996-2002 studium oborů arabistika – religionistika , FF UK, Praha.