Doc. Vít Machálek, Th.D. Dr.

Kontakt

budova G, kancelář 10 018
telefon: +420 466 036 628
vit.machalek@upce.cz
konzultační hodiny: pátek 8:00 - 9:30


Badatelské zeměření

Západní postoje k islámu; mezináboženský dialog; církevní dějiny; psychologie náboženství.


Vyučované předměty a publikace

Pro aktuální přehled výuky a publikací klikněte zde


Publikace (výběr)

Vít Machálek, Prezident lidskosti: Životní příběh Emila Háchy, Praha: Academia, 2020, 863 s. (ISBN 978-80-200-3056-6).

Vít Machálek, „Přístupy k islámu u křesťanských a sekulárních autorů“, in: Zdeněk Vojtíšek (ed.), Islám a křesťanství: Sborník k poctě prof. Luboše Kropáčka, Chomutov: Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, 2019, 119–136 (ISBN 978-80-87127-78-0).

Vít Machálek, „Masaryk a Komenský: příspěvek k problematice vztahu mezi náboženským racionalismem a křesťanstvím“, in: Lubor Maloň (ed.), Komenský a první republika, Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2018, 13–21 (ISBN 978-80-87190-49-4).

Vít Machálek, „O postojích západních křesťanů k islámu v 15.–17. století (se sondou do českého prostředí)“, Pantheon 12, 1, 2017, 50–69 (ISSN 1803-2443).

Vít Machálek, "Jan Amos Komenský", in: David Thomas - John Chesworth (eds.), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, vol. 9, Leiden-Boston: Brill, 2017, 997-1003. ISBN 13: 9789004345676 (print), 9789004356399 (online).

Vít Machálek, "Klára z Assisi a Kateřina Sienská: Anorektičky, anebo eucharistické světice?", in: Blanka Jedličková, Milena Lenderová et al. (eds.), Krajiny prostřených i prázdných stolů II.: Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, 24-38. ISBN 978-80-7560-087-5.

Vít Machálek, "Jak to bylo s vládním vojskem (Sonda do dějin Protektorátu Čechy a Morava)", Moderní dějiny 1, 25, 2017, 167-199. ISSN 1210-6860.

Vít Machálek, "Komenský a islám", Teologická reflexe 2, 22, 2016, 93-104. ISSN 1211-1872.

MACHÁLEK, V. In hoc signo vinces. Vítězství kříže nad půlměsícem v knihách Louise de Wohla. Historie – Otázky – Problémy, 2015, vol. 6, no. 2, s. 255-265. ISSN: 1804-1132.

Vít Machálek, „The Trinity And Christians In Dialogue With Islam“. Communio viatorum 1, 56, 2014, 56–77. (ISSN 0010-3713).

Vít Machálek, "Nový přístup k islámu a jeho Prorokovi u křesťanských orientalistů W. M. Watta a K. Cragga", in: Studia theologica 2, 15, 2013, 89-101. (ISSN 1212-8570).

Vít Machálek, "Částka těla Kristova víc než těla národního? Českobratrská církev a teologie v době poválečného nacionalismu", in: Teologická reflexe 2, 19, 2013, 175-187 (ISSN 1211-1872).

Vít Machálek, "Církve a poválečný český nacionalismus", in: Theatrum historiae 13, 2013, 267-285 (ISSN 1802-2502).

Vít Machálek, "Západní pohledy na islám a problém orientalismu", in: Theologos: Theological revue 1, 14, 2012, 122–141. (ISSN 1335-5570).

Vít Machálek, "Církevní dějiny a dějiny náboženství", in: Jiří Hanuš (ed.), Eseje o povaze církevních dějin, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 119-130. ISBN 978-80-7325-273-1/

Vít Machálek, "Dialog abrahamovských náboženství v 11.–13. století", in: Nový Orient. Odborný čtvrtletník Orientálního ústavu AV ČR 3, 65, 2010, 34–36. (ISSN 0029-5302)

Vít Machálek, "Nejisté perspektivy. Mezináboženský dialog v českých zemích", in: Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně 2, 13, 2010, 82–83. (ISSN 1212-1371).

Vít Machálek, "Přínos politologa profesora Petra Fialy k reflexi vztahů mezi katolickou církví a českou společností v moderních dějinách", in: Pavol Mačala, Pavel Marek, Jiří Hanuš (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010, 419–428. (ISBN 978-80-7325-218-2).

Vít Machálek, "Interdisciplinary approach to 'Islamic extremism'", in: Pantheon. Religionistický časopis 4, 2009, 127–138. (ISSN 1803-2443).

Vít Machálek, "Islam jako ekran projekcyjny", in: Przeglad Religioznawczy 3, 51, 2009, 13–28. (ISSN 1230-4379).

Vít Machálek, "Čeští muslimové v mezináboženském dialogu", in: Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně 2, 12, 2009, 42–45. (ISSN 1212-1371)

Vít Machálek, "Státní prezident Protektorátu Čechy a Morava", in: Jiří Rubín, Josef Tomeš (eds.), Emil Hácha: před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR, Praha: Vérité 2008, 68–84. (ISBN 978-80-87129-12-8).

Vít Machálek, "Životní příběh Emila Háchy", in: Jiří Rubín, Josef Tomeš (eds.), Emil Hácha: před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR, Praha: Vérité 2008, 15–33. (ISBN 978-80-87129-12-8).

Vít Machálek, "Papež Benedikt XVI. a křesťansko-muslimský dialog", in: Karel Floss et al. (eds.), Mezináboženský dialog se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím, Praha: Dingir 2007, 71–82. (ISBN 978-80-86779-06-5).

Vít Machálek, "Víra v Boha a psychologie náboženství", in: Tomáš Bubík, Aleš Prázný, Henrych Hoffman (eds.), Náboženství a věda (Pantheon. Religionistické studie 1), 2006, 100–108. (ISBN 80-7194-876-4).

Vít Machálek, "Ratzinger a protestantismus", in: Křesťanská revue. Měsíčník pro odpovědný dialog 7, 52, 2005, 202–210. (ISSN 0023-4613).

Vít Machálek, Prezident v zajetí. Život, činy a kříž Emila Háchy, Praha: Regulus 1998. (ISBN 80 - 90 15 64 - 6 - 0).

Vít Machálek, "On the Relationship of Christians towards Islam", in: Fedor Gál, Jitka Pušová (eds.), International Symposium Christianity – Judaism – Islam. Europe at the Close of the 20th Century, Prague: European Cultural Club 1994, 133–138. (ISBN 80-85212-26-9).
 


Profesní životopis
 

  • od 2017 docent katedry religionistiky UPa
  • 2016 habilitace na Evangelické teologické fakultě UK v Praze
  • 2005 - 2017 odborný asistent katedry religionistiky UPa
  • 2002–2010 doktorské studium historické teologie a teologie náboženství na Evangelické teologické fakultě UK v Praze
  • 1998–2005 učitel dějepisu a církevních dějin na Biskupském gymnáziu v Brně
  • 1994–1998 doktorské studium historie na Filozofické fakultě MU v Brně
  • 1994 historik v Ústavu pro soudobé dějiny v Praze
  • 1988–1993 magisterské studium historie a archivnictví na Filozofické fakultě MU v Brně
     

Úplné profesní CV

Ke stažení zde